คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > หนังสือแบบเรียน > สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น > - มัธยมศึกษาปีที่ 1 > คณิตศาสตร์ เล่ม 1
คณิตศาสตร์ เล่ม 1

คณิตศาสตร์ เล่ม 1

prev next

รายละเอียดของสินค้า:

รายการสินค้า

รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ผู้เรียบเรียง นางสาวมารศรี บูรณะการเจริญ

รายการสินค้า
[ผู้เขียน] นางสาวมารศรี บูรณะการเจริญ
[สำนักพิมพ์] สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
[รูปแบบ] กระดาษ ถนอมสายตา 55 แกรม
[จำนวนหน้า] 192 หน้า
[ปกหนังสือ] หนังสือปกอ่อน