คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > หนังสือแบบเรียน > สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น > - มัธยมศึกษาปีที่ 1 > ประวัติศาสตร์ ม.1
ประวัติศาสตร์ ม.1

ประวัติศาสตร์ ม.1

prev next

รายละเอียดของสินค้า:

รายการสินค้า

รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง นายณรงค์ พ่วงพิศ และนายวุฒิชัย มูลศิลป์

รายการสินค้า
[ผู้เขียน] นายณรงค์ พ่วงพิศ และนายวุฒิชัย มูลศิลป์
[สำนักพิมพ์] บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
[รูปแบบ] กระดาษ ปรู๊ฟ 48.8 แกรม
[จำนวนหน้า] 176 หน้า
[ปกหนังสือ] หนังสือปกอ่อน