คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > หนังสือแบบเรียน > สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น > - มัธยมศึกษาปีที่ 2 > ประวัติศาสตร์ ม.2
ประวัติศาสตร์ ม.2

ประวัติศาสตร์ ม.2

prev next

รายละเอียดของสินค้า:

รายการสินค้า

รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง นายณรงค์ พ่วงพิศ และนายวุฒิชัย มูลศิลป์

รายการสินค้า
[ผู้เขียน] นายณรงค์ พ่วงพิศ และนายวุฒิชัย มูลศิลป์
[สำนักพิมพ์] บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
[รูปแบบ] กระดาษ ปรู๊ฟ 48.8 แกรม
[จำนวนหน้า] 176