คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > หนังสือแบบเรียน > สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น > - มัธยมศึกษาปีที่ 2 > ภาษาอังกฤษ Team Up in English 2 ม.2
ภาษาอังกฤษ Team Up in English 2 ม.2

ภาษาอังกฤษ Team Up in English 2 ม.2

prev next

รายละเอียดของสินค้า:

รายการสินค้า

รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง F. Kavanagh และคณะ

รายการสินค้า
[ผู้เขียน] F. Kavanagh และคณะ
[สำนักพิมพ์] บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
[รูปแบบ] กระดาษ ปอนด์ 70 แกรม
[จำนวนหน้า] 128