คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > หนังสือแบบเรียน > สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น > - มัธยมศึกษาปีที่ 3 > เศรษฐศาสตร์ ม.3
เศรษฐศาสตร์ ม.3

เศรษฐศาสตร์ ม.3

prev next

รายละเอียดของสินค้า:

รายการสินค้า

รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ

รายการสินค้า
[ผู้เขียน] นายกระมล ทองธรรมชาติ และคณะ
[สำนักพิมพ์] บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
[รูปแบบ] กระดาษ ปรู๊ฟ 48.8 แกรม
[จำนวนหน้า] 112
[หมวดหมู่] กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม