คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > คู่มือครู/คู่มือเตรียมสอบ > คู่มือครู > คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ New Say Hello 1
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ New Say Hello 1

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ New Say Hello 1

prev next

รายละเอียดของสินค้า:

รายการสินค้า

รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
ผู้เรียบเรียง นางเพ็ญสินี แสงชะอุ่ม

รายการสินค้า
[ผู้เขียน] นางเพ็ญสินี แสงชะอุ่ม
[สำนักพิมพ์] บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
[รูปแบบ] กระดาษ ปอนด์ 70 แกรม
[จำนวนหน้า] 254
[หมวดหมู่] กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)